Kurse Speciale

  • TOEFL (Testi i Anglishtes si Gjuhë e Huaj) Përgatitje
  • IELTS (Sistem Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze) Përgatitje
  • APTIS  
  • Anglisht Biznesore 
  • Anglisht Ligjore
  • Anglisht Mjekësore
  • Anglisht për Sekretari
  • Person to Person – VIP – Programin individual e shquan përshtatja e lehtë dhe e shpejtë, me 60 orë akademike vetëm për vetëm me një profesor. Ideale për studentët që dëshirojnë të mësojnë apo t’i avancojnë njohurinë e tyre në njërën prej gjuhëve. Mësimi individual fillon kurdo që ju jeni gati!
Kurse Speciale
Informatat e Kursit