Blog

Britannica-ELT, Talent

Britannica’s Talent 2015

Për herë të parë pas shume viteve të organizimit të eventit tradicional Britannica’s Talent, shkolla jonë e bën publike një pjesë të vogël nga eventi i organizuar.

Britannica’s Talent është aktivitet tradicional ku studentët e shkollës garojnë  në shumë disciplina të ndryshme. Ky event është një ndër garat më të mëdha të organizuara brenda shkollës dhe është unik në Kosovë.

Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është të promovojë  punën ekipore, mendimin kritik si dhe socializimin në mesin e studentëve.

Britannica ELT

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts