Blog

Qutes from our students

Fjalë të urta nga studentët

Fjalë të urta… Ky është aktiviteti i radhës ku studentët këtë javë u angazhuan në koleksionimin e fjalëve të urta dhe thënieve të ndryshme. Ata dekoruan muret e shkollës dhe i përcjellen ato tek shokët , shoqet dhe arsimtarët.

Qëllimi i një aktiviteti të tillë është komunikimi sa më i lirshëm, studentët mbledhin , gjurmojnë, kërkojnë fjalë të urta, në këtë mënyrë pasurojnë fjalorin e tyre me fjalë të reja, marrin mesazhet që secila thënie përcjellë, shprehin kreativitetin e tyre duke ilustruar me vizatime dhe së fundi me një gjuhë të rrjedhshme përcjellin ato përmes videove.

Kështuqe kombinimet e ndërsjellta të aktiviteteve janë vegla pune në mësimin e një gjuhe të huaj. Këto janë disa nga fjalët e urta që studentët tonë zgjodhën për ju, kënaquni me shfaqjet e tyre.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts