Blog

Kids Football Tournament 2015

Britannica ELT organizon tradicionalisht turnire sportive për studentët e shkollës. Organizimet sportive janë të dedikuara si për të rritur ashtu edhe për fëmijë. Si pjesë e këtyre organizimeve, sivjet është realizuar edhe Britannica ELT Kids Football Tournament 2015.

Këto lloj organizime shërbejnë për krijimin e lidhjeve më të mëdha sociale në mes të studenteve. Bazuar në hulumtimet analitike të sociologëve, këto aktivitete ndihmojnë mjaftë shumë në përqendrim dhe në perceptim më të lehtë të informacioneve gjatë orëve mësimore, sepse studenti fiton në shkollë një ambient familjar duke i flakur më lehtë paragjykimet dhe komplekset për pjesëmarrje në debat dhe diskutime gjatë orëve mësimore.

Fituesit e turnirit të futbollit:

Në kategorinë e djemve fitues është grupi: TWINS

Në kategorinë e vajzave fitues është grupi: BIG STARS

 

Britannica ELT, Football, Kids Britannica ELT, Football, Kids Britannica ELT, Football, Kids Britannica ELT, Football, Kids

And let’s not forget a big trophy and pizza for the winners:

Britannica ELT, Football, Kids Britannica ELT, Kids Britannica ELT, Kids Britannica ELT, Kids Britannica ELT, Kids

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts