Blog

Te mesuarit nga eksperienca

Mësimi nga eksperienca është më efektiv se mësimi pasiv.

Ngjyrat ne grup

Mësimi nga eksperienca është proces i mësimit përmes krijimit të eksperiencës, dhe është i definuar si “mësimi nga reflektimi i të bërit”. Mësimi nga eksperienca dallon nga mësimi klasik ku nxënësi ka një rrol pasiv.

Mësimi nga eksperienca fokusohet në procesin e mësimit individual. Një shembull i mësimit nga eksperienca është të dërgosh studentët në kopsht zoologjik në vend se të iu tregosh një libër me përmbajtje të kafshëve.

Të mësohet një gjuhë e huaj në Team Work, me kreativitet dhe argëtim, është një nga format më efektive e të të mësuarit.
Në këtë orë mësimore, femijët mësojnë ngjyrat dhe argëtohen njëkohësisht duke punuar në Grup.

Ngjyrat ne grup

Ngjyrat ne grup

Ngjyrat ne grup

 

Ngjyrat ne grup

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts