Blog

Britannica ELT Creative Kids

Ndërtimi i qyteteve

Ndërtimi i qyteteve është pjesë e aktiviteteve ekstrakurikulare të kursit të gjuhëve të huaja për fëmijë. Sot studentët e Britannica ELT kanë ndërtuar qytetet e tyre.

Për të promovuar kreativitetin, team work, fair play dhe sensin e garës, studentët janë ndarë në grupe dhe kan garuar se cili e ka qytetin më të mire.

Zgjedhja e fituesve është bëre me votimin e vet studentëve.

Më poshtë mund ta shifni një pjesë të foto koleksionit të qyteteve të ndërtuara:

 

Ndërtimi i qyteteve Ndërtimi i qyteteve Ndërtimi i qyteteve Ndërtimi i qyteteve Britannica ELT Creative Kids   Britannica ELT Creative Kids

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts