Test i gjuhës Angleze për caktim të nivelit

Testi përbëhet nga gjithsej 60 pyetje të gjuhës angleze. Pas përfundimit të testit, ju do të shifni rezultatin, ku përmes tij mund të përcaktoni nivelin.

Ju lutëm plotësojini informatat më poshtë për të filluar testin.

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.

 


 

Dëshiron të regjistrohesh?